Wzrost liczby seniorów we współczesnej Europie: Gdynia stawia na wsparcie i aktywizację osób starszych

Kraje rozwinięte, w tym te zlokalizowane w Europie, obserwują trend wydłużania się średniej długości życia swoich mieszkańców. To powoduje nieustanny przyrost liczby osób w wieku senioralnym. W Gdyni, to zjawisko jest zauważane i starannie analizowane od wielu lat, co przekłada się na systematyczne budowanie efektywnych strategii wsparcia i aktywizacji seniorów.

Jak przypomina Michał Guć, gdyński wiceprezydent ds. innowacji, umacniająca się pozycja seniorów w społeczeństwie to fakt, który nie może być ignorowany. Z tego powodu w Gdyni ambitnie kształtowany jest system wsparcia dla osób starszych, uwzględniający ich potrzeby i oczekiwania. Zastosowane usługi opiekuńcze mają na celu umożliwić seniorom jak najdłuższe samodzielne funkcjonowanie w domowym otoczeniu. W mieście działa też wiele placówek dziennych i całodobowych, oferujących profesjonalną opiekę dostosowaną do indywidualnych potrzeb seniorów. Dużą rolę odgrywa również Centrum Aktywności Seniora, które integruje i pobudza do działania najstarszych mieszkańców Gdyni.

Gdyńskie Centrum Usług Opiekuńczych jest jednostką, której misją jest wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zapewnianie im wsparcia opiekuńczego. Kluczowym celem centrum jest pomoc seniorom w ich codziennym funkcjonowaniu w swoim naturalnym środowisku. GCUO organizuje i dostarcza usługi opiekuńcze, zarówno przez podmioty wyłonione w przetargach, jak i za pośrednictwem zespołu własnych opiekunów. Różnorodne formy wsparcia oferowane przez GCUO obejmują pomoc w przygotowywaniu posiłków, robieniu zakupów czy pielęgnacji. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są natomiast przeznaczone dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi, dzieci i dorosłych z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) oraz dla osób cierpiących na afazję. Chęć skorzystania z oferowanego wsparcia można zgłosić w odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania Dzielnicowym Ośrodku Pomocy Społecznej.

W ramach swojej działalności, GCUO oferuje również usługę teleopieki, umożliwiającą całodobowy monitoring i możliwość wezwania pomocy w sytuacjach stanowiących zagrożenie dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa podopiecznych. W 2023 roku z usług opiekuńczych skorzystało łącznie 1462 osoby, a liczba godzin świadczonych usług wyniosła 313 000. Korzyści z teleopieki doświadczyło natomiast 113 osób w poprzednim roku.