e-mail: [email protected]
tel: 058 603 093 121
Korespondencja:
ul. Św. Łukasza 12
81-000 Gdynia