Spotkanie konsultacyjne dotyczące Strategii Rowerowej Gdyni do 2030 roku

28 listopada, w godzinach od 15:00 do 19:00, miało miejsce istotne zebranie z mieszkańcami Gdyni. Był to element procedury konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategia rowerowa dla Gdyni do 2030 roku”. Celem tego spotkania było przedstawienie głównych punktów strategii, które będą nadawały kierunek rozwoju ruchu rowerowego na terenie miasta.

Sala numer 105 w Urzędzie Miasta Gdyni stała się miejscem prezentacji kluczowych założeń Strategii Rowerowej. Omówione zostały przede wszystkim plany inwestycji infrastrukturalnych, ale także działania promocyjne oraz usługi mające na celu promowanie ruchu rowerowego w Gdyni.

Marek Łucyk, wiceprezydent miasta odpowiedzialny za rozwój, wyraził swoją wdzięczność za aktywny udział mieszkańców w tym spotkaniu oraz za ich cenne uwagi. Podkreślił jak ważna jest dla niego i jego zespołu opinia mieszkańców miasta. Zgodnie z jego słowami, to właśnie one pomagają w kształtowaniu przyszłości rowerowej Gdyni. Zaznaczył też, że może liczyć na aktywność i zaangażowanie mieszkańców w dalszych pracach nad strategią.

Dodatkowo, zwrócił uwagę na prezentację dostępną na stronie internetowej miasta Gdynia. Jest to prezentacja ze spotkania, która znajduje się w sekcji poświęconej Strategii Rowerowej dla Gdyni do 2030 roku. Wszystkich zainteresowanych zaprosił do zapoznania się z nią.