Druga edycja Gdyńskiego Forum Środowisk Działających na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami pod znakiem "Niezależne życie"

Za nami druga edycja Gdyńskiego Forum Środowisk Działających na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, które tym razem odbywało się pod hasłem „Niezależne życie”. Przez całe wydarzenie przewijało się zaangażowanie osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów oraz reprezentantów różnych stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz tego środowiska.

Tym razem do organizacji wydarzenia przyłączyło się aż 10 gdyńskich organizacji pozarządowych, które wspólnie zadbali o jego przebieg. Spotkanie miało na celu debatę na temat różnych form pomocowych dla osób niepełnosprawnych oraz zaproponowanie rozwiązań mających na celu ułatwienie im samodzielnego funkcjonowanie w społeczeństwie.

Forum odbyło się w poniedziałek 4 grudnia, a miejsce jego przeprowadzenia to Konsulat Kultury w Gdyni. To tam wszyscy uczestnicy zasiedli do rozmów o niezależnym życiu osób z niepełnosprawnościami, omawiając najbardziej odpowiednie formy wsparcia dla tej grupy społecznej.