Rekordowa subwencja rządowa dla samorządów – Gdynia otrzyma 54 miliony złotych

W związku z decyzją o wsparciu samorządów na terenie całego kraju, polskie miasta i gminy zyskają dodatkowe fundusze w kwocie 14 miliardów złotych. Z tej ogromnej puli środków, aż 54 miliony złotych trafi do Gdyni. To dodatek do wcześniej przyznanej subwencji ogólnej, a co za tym idzie, miasto będzie miało pełną autonomię w wyborze celów, na które zostaną przeznaczone te środki.

Gdynia ma do dyspozycji ponad 54 miliony złotych z subwencji rządowej. Te fundusze mogą zostać spożytkowane na pokrycie bieżących wydatków lub inwestycje mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców. Przykładowe obszary, na które może zostać przeznaczona ta suma, to modernizacja dróg, budowa żłobków, rozwijanie systemu edukacji czy instytucji kulturalnych. Wszelkie tego typu przedsięwzięcia są możliwe dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego przez obecny rząd, co podkreślają radni partii Prawo i Sprawiedliwość reprezentujący Gdynię.

Marek Dudziński, gdyński radny PiS, zaznacza znaczenie takiego wsparcia ze strony rządu. Podkreśla on fakt, że nie jest to pierwsza okazja, gdy rząd przekazuje samorządom dodatkowe fundusze na inwestycje. W kontekście często pojawiającego się argumentu ze strony władz Gdyni o braku finansów na podwyżki dla pracowników samorządu, radny wyraża przekonanie, że teraz pieniądze są dostępne – i to aż 54 miliony złotych. Zaleca on miastu wykorzystanie tych środków między innymi na zwiększenie pensji pracowników komunikacji miejskiej czy pomocy społecznej oraz na przywrócenie części usuniętych kursów ZKM. Na koniec Marek Dudziński podkreśla olbrzymi sukces rządu w osiągnięciu historycznie wysokich nadwyżek w budżetach polskich samorządów i jednocześnie sugeruje problem Gdyni z efektywnym wykorzystaniem tych środków.