Zakaz wstępu do lasów w Gdyni ze względu na wirus ASF

Głosimy apel o szczególną ostrożność i unikanie spacerów po obszarach leśnych, gdzie obowiązuje ścisły zakaz wstępu. Powodem tego są zagrożenia związane z wirusem ASF. Choć wirus ten nie stanowi ryzyka dla ludzi ani domowych zwierząt, to jednak przechadzając się po terytorium objętym zakażeniem, istnieje możliwość jego dalszego przeniesienia. Należy podkreślić, że wirus ASF jest śmiertelnie niebezpieczny dla dzików i powoduje poważne straty finansowe dla lokalnych hodowców trzody chlewnej. Dlatego prosimy o odpowiedzialne podejście do tej sytuacji i respektowanie wszelkich wytycznych.

Andrzej Bień, komendant Straży Miejskiej w Gdyni, zwraca uwagę na to, jak groźny i trudny do zwalczenia jest ten wirus. ASF łatwo przenosi się z miejsca na miejsce, jest wyjątkowo wytrzymały i długotrwały w różnych warunkach środowiskowych. Nasze spacery mogą nieświadomie przyczynić się do rozprzestrzeniania zarazków na butach, odzieży czy przez nasze psy, co sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się wirusa i zwiększa ryzyko infekcji. „Chcielibyśmy uniknąć sytuacji, w której musimy dalsze obszary wyłączyć z możliwości spacerowania oraz usypiać kolejne dziki – to jest jedyny skuteczny sposób zapobiegania dalszym efektom rozprzestrzeniania się tego wirusa”, mówi Andrzej Bień.