Realizacja projektu budowy nowego terminalu intermodalnego w Porcie Gdynia

W ramach planów rozwojowych Portu Gdynia, przewidziane jest stworzenie terminalu intermodalnego. Ta innowacyjna inwestycja, stanowiąca istotny element strategii portu, ma na celu zwiększenie efektywności procesu przeładunku sprzętu wojskowego. Terminal będzie umiejscowiony w Centrum Logistycznym Portu Gdynia.

Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., Jacek Sadaj, podkreśla ważność tego przedsięwzięcia. Zgodnie z jego słowami, projekt koncentruje się na zapewnieniu większych możliwości przeładunkowych różnego rodzaju ładunków przez zmianę ich środka transportu z morskiego na kolejowy. Nowy terminal intermodalny będzie pierwszym obiektem w porcie, wyposażonym w stałą rampę najazdową do załadunku. Z założenia ma to poprawić skuteczność procedur przeładunkowych, zwłaszcza w kontekście stale rosnącej roli intermodalności w transporcie.

Zakwalifikowany do dofinansowania projekt otrzymał zgodę na kwotę 16 787 789 euro (około 75 milionów zł), co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych. Oznacza to, że połowa tej sumy, czyli 8 393 894 euro (ok. 37,5 milionów zł), będzie pokryta ze środków zewnętrznych.

Przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdynia zapewniają, że nowy terminal intermodalny będzie zlokalizowany w zachodniej części portu. Jest to strategiczne miejsce, pełniące rolę głównej bazy morskiej Polskiej Marynarki Wojennej. Ta instytucja współpracuje z Siłami Zbrojnymi UE oraz NATO w Polsce i jest odpowiedzialna za przeładunki sprzętu wojskowego. Nowy terminal nie tylko zwiększy efektywność tych operacji, ale również sprzyjać ma rozwojowi całego portu.

Centrum Logistyczne, gdzie powstanie terminal, obecnie obsługuje przeładunki kontenerów, pojazdów oraz ładunków ponadgabarytowych i sprzętu wojskowego. Po zrealizowaniu inwestycji, dzięki nowemu terminalowi intermodalnemu, możliwe będzie pełniejsze wykorzystanie istniejących placów manewrowo-składowych oraz wzrost poziomu inwestycji na tym obszarze – informują przedstawiciele Portu Gdynia.