Unieważnienie przetargu na dzierżawę terminala zbożowego w Porcie Gdynia pozostaje prawdopodobne

Vice Minister Aktywów Państwowych, Zbigniew Ziejewski, podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w środę skierował do opinii publicznej informacje dotyczące możliwości anulowania przetargu na dzierżawę terminala zbożowego znajdującego się w Porcie Gdynia. Podczas wygłoszonej przez niego prezentacji, Ziejewski przedstawił oficjalne stanowisko Ministerstwa Aktywów Państwowych na temat omawianego przetargu.

Ziejewski dodał również, że decyzję o przyszłości przetargu podejmie w porozumieniu z ministrem Arkadiuszem Marchewką. Przyznał, że chociaż procedura przetargowa jest już zakończona i czeka na decyzję, unieważnienie przetargu jest jedną z opcji, które są rozważane. Kwestią nadal otwartą jest jednak wybór odpowiedniej procedury.

Ziejewski ogłosił również planowane zmiany personalne w Krajowej Grupie Spożywczej, konkretnie zapowiadając zmianę zarządu tej instytucji.

Podczas posiedzenia sejmowej komisji, wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka podkreślił, że procedura dotycząca dzierżawy terenu portu była rezultatem decyzji podjętych przez poprzedni rząd. Proces przetargowy rozpoczął się 22 września 2022 roku, a wybór oferty miał miejsce 8 listopada tego samego roku. Głównym obiektem przetargu była dzierżawa terminala, konkretnie dwóch nieruchomości portowych, do 2053 roku.

15 grudnia 2023 roku podpisano wstępną umowę dzierżawy terminala z konsorcjum. Zarząd Morskiego Portu Gdynia potwierdził, że oferta złożona przez Szczecin Bulk Terminal, Tapini oraz Ribera została uznana za najkorzystniejszą w wyniku publicznego postępowania przetargowego.