Prace nad Strategią Rowerową na lata 2023- 2030 trwają. Konsultacje społeczne trwają!

Sezon rowerowy w Gdyni trwa właściwie przez cały rok. Bez względu na pogodę, na ścieżkach rowerowych pełno jest jednośladów, którym nie straszna nawet najgorsza aura. W konsekwencji niezwykle istotnym punktem w planowaniu przestrzennym przyszłej Gdyni, jest dostosowanie jej do wymogów rowerowych. Ma to zapewnić właśnie Strategia Rowerowa na lata 2023- 2030. 

Strategia Rowerowa na lata 2023- 2030 jest dokumentem, który zagwarantuje konkretnie wskazane rozwiązania w najbliższym, siedmioletnim przedziale czasowym. Zawarte w niej są informacje nie tylko o głównych ciągach komunikacyjnych, ale i budowaniu zaplecza czy nawet kampanii promocyjnych wraz z dotacjami do zakupu własnego roweru.

Konsultacje odbywają się w trzech konkretnych filarach. Pierwszy z nich obejmuje tematy związane z infrastrukturą, takie jak wyznaczenie nowych tras, parkingi czy stacje napraw dla jednośladów. Druga odnosi się bezpośrednio do promocji a trzecia do usług, m.in. do dofinansowania na zakup sprzętu rowerowego.