Prace budowlane na ul. Puckiej wprowadzają tymczasową zmianę organizacji ruchu

W związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie wiaduktu, ulica Pucka w dniach 16-30 listopada będzie podlegać tymczasowej zmianie organizacji ruchu. Ta nieodłączna część prac konstrukcyjnych, jakkolwiek może sprawić pewne niedogodności dla kierowców, jest koniecznym etapem modernizacji infrastruktury drogowej.

Archiwum planów zakłada wprowadzenie okresowych zawężeń na odcinku objazdowej trasy, redukując jezdnię do jednego pasa. Celem tego działania będzie bezpieczne umożliwienie prowadzenia prac budowlanych, jednocześnie zminimalizowanie utrudnień dla uczestników ruchu drogowego.

Podczas wykonywania bardziej skomplikowanych i czasochłonnych faz budowy, które wymagają dłuższego wyłączenia pewnych odcinków drogi, przewidziane jest wprowadzenie ruchu wahadłowego. Dzięki temu, pomimo ograniczeń, ruch drogowy będzie kontynuowany.

Organizatorzy apelują do wszystkich kierowców o zachowanie ostrożności i dostosowanie się do wprowadzonych zmian organizacji ruchu. Tym samym, dzięki zrozumieniu i współpracy użytkowników drogi, proces modernizacji infrastruktury przebiegnie sprawnie i bezpiecznie.