Pomoc dla ciężarnych kobiet z Ukrainy w Gdyni dzięki wsparciu UNICEF

Gdynia, jako miasto przyjazne uchodźcom, proponuje różnorodne formy pomocy ukraińskim kobietom w ciąży, które zdecydowały się urodzić swoje dzieci na terenie Polski. Wsparcie to obejmuje również opiekę nad nowo narodzonymi maluchami. Takie inicjatywy są możliwe dzięki współpracy z Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

Na terenie Gdyni przebywa kilka tysięcy uchodźców wojennych z Ukrainy, spośród których przeważająca większość to kobiety. W ich gronie znajdują się również przyszłe mamy, które oczekują narodzin swoich dzieci, często będąc w obcym kraju i nie mając wsparcia ze strony rodziny czy znajomych. Dodatkowo bariery językowe mogą utrudniać im codzienne życie. Mając na uwadze tę szczególną grupę osób, powstała inicjatywa realizowana przez miasto Gdynia we współpracy z UNICEF.

Działania te mają na celu wsparcie zarówno ciężarnych kobiet, jak i noworodków, aby ułatwić im przejście przez ten trudny okres adaptacji do życia w nowym otoczeniu. Dzięki pomocy świadczonej przez Gdyńskie Centrum Pomocy Rodzinie i UNICEF, przyszłe mamy mają zapewnione nie tylko opiekę medyczną, ale także wsparcie emocjonalne, pomoc w nawiązaniu kontaktów z innymi kobietami w podobnej sytuacji oraz możliwość nauki języka polskiego. W ten sposób mogą one czuć się bardziej zintegrowane ze społecznością lokalną i lepiej przygotowane na wyzwania macierzyństwa.

Projekt ten jest kolejnym dowodem na to, że Gdynia stawia na otwartość i integrację różnych kultur, a pomoc dla uchodźców, zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących – jak ciężarne kobiety i ich dzieci – jest jednym z priorytetów działania lokalnych władz we współpracy z organizacjami takimi jak UNICEF.