Obniżka opłat za odpady komunalne dla mieszkańców Gdyni w planach na przyszły rok

Zgodnie z decyzją podjętą przez radnych miejskich Gdyni w dniu 22 listopada, od przyszłego roku miesięczne opłaty za usługi związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zostaną zmniejszone o 5 złotych dla każdego gospodarstwa domowego w mieście.

Podczas sesji Rady Miasta Gdyni, która odbyła się w środę, wniosek o obniżkę tych opłat zgromadził poparcie ze strony 27 radnych. Nie było żadnego głosu sprzeciwu. Przygotowanie uchwały dotyczącej tej kwestii było inicjowane przez prezydenta Gdyni, Wojciecha Szczurka.

Jak wyjaśnił w dniu 22 listopada Michał Guć, wiceprezydent Gdyni, decyzja ta wynika z przeliczeń dokonanych po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Analiza finansowa pokazała, że całościowy system gospodarowania odpadami w mieście będzie zbilansowany, jeżeli ceny jakie mieszkańcy płacą za te usługi będą niższe.

Radny reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Miasta Gdyni, Marek Dudziński, przypomniał, że możliwość obniżenia opłat za gospodarowanie odpadami była już wcześniej podnoszona przez radnych PiS.