Spotkania informacyjne na temat budowy Drogi Czerwonej w Gdyni

Mieszkańcy Gdyni mają okazję uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych związanych z planami budowy Drogi Czerwonej. Najbliższe spotkanie odbędzie się 23 listopada w Dębogórzu, a kolejne zaplanowano na następny dzień w samym sercu Gdyni.

22 listopada miało miejsce pierwsze z trzech planowanych spotkań prezentujących projekt Drogi Czerwonej. Nowa arteria komunikacyjna ma połączyć węzeł Gdynia Chylonia z węzłem Kwiatkowskiego II, następnie z węzłem Ofiar Grudnia ’70, a końcówka ma doprowadzić do węzła Terminal Promowy. Projekt realizowany jest na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a za jego wykonanie odpowiada spółka Mosty Katowice.

Nowa droga ma przede wszystkim ułatwić dostęp do Portu Morskiego poprzez sieć dróg krajowych. Celem budowy Drogi Czerwonej jest również zwiększenie przepustowości układu drogowego miasta, skrócenie czasów podróży oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach. Dodatkowo, realizacja projektu powinna zmniejszyć negatywne skutki transportu na otoczenie, czyli poprawić warunki życia mieszkańców oraz zminimalizować wpływ na środowisko, na przykład przez obniżenie poziomu hałasu, drgań i ilości emitowanych zanieczyszczeń.