Nowy kompleks wielofunkcyjny zastąpi wyburzony klub Pokład w Gdyni

Teraz, gdy nieistniejący już klub Pokład, który dawniej znajdował się przy skwerze Kościuszki w Gdyni, został wyburzony, planowane jest wzniesienie w tym miejscu rozbudowanego kompleksu pełniącego wiele funkcji. Zaplanowana struktura obejmuje zarówno część hotelową, jak i mieszkalną, a także basen. Niezbędne pozwolenie na przeprowadzenie budowy zostało już wydane inwestorowi.

Reorganizacja obszaru przy skwerze Kościuszki była celem międzynarodowego konkursu. W kwietniu 2022 roku zwycięzcą tego konkursu została gdańska pracownia Bedra Cichosz Architekci. Ich projekt zakłada zamianę terenów, na których wcześniej rozlokowany był klub Pokład, na wspomniany wcześniej kompleks hotelowo-mieszkalny. Inwestor, kierujący się tą propozycją projektu, otrzymał niedawno zgodę na rozpoczęcie prac budowlanych.