Dzienny Dom Senior+ w Gdyni: Nowoczesne wsparcie dla seniorów zmagających się z niepełnosprawnościami

Jednym z najnowszych przybytków na mapie Gdyni jest Dzienny Dom Senior+ zlokalizowany pod adresem Przystań Chylońska 237. Jest to najświeższa instytucja, która zapewnia wsparcie seniorom w ciągu dnia, a która uzupełnia paletę ofert miasta Gdyni. Ta nowoczesna placówka skierowana jest do mieszkańców Gdyni po sześćdziesiątce, którzy ze względu na swoje stany zdrowotne, w tym przypadłości otępienne, potrzebują asysty przy codziennym funkcjonowaniu.

Senior+ stanowi miejsce, gdzie wykwalifikowani terapeuci udzielają pomocy starszym osobom nie tylko w codziennych czynnościach, ale równolegle prowadzą różnorodne zajęcia, organizują imprezy tematyczne oraz inicjują wydarzenia integrujące różne pokolenia. Dzięki temu seniorzy mają szansę utrzymać społeczną aktywność i poprawić jakość swojego życia.

Wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, Michał Guć, podkreśla, że w Gdyni istnieje znaczna świadomość istotności kwestii społecznych. Z doświadczenia miasta oraz dzięki feedbackowi od zaangażowanych specjalistów wiadomo, że opieka nad starszą osobą zmagającą się dodatkowo z otępieniem jest wyjątkowo wymagająca. W obliczu szybkiego tempa życia, może to stanowić nadmierną obciążenie dla rodziny. Stąd Gdynia stoi na straży wsparcia dla seniorów borykających się z różnymi problemami, w tym zdrowotnymi.