Kluczowe decyzje dotyczące rozwoju Centrum Nowoczesnego Seniora w Gdyni

Reprezentanci Miejskich Klubów Seniora z Gdyni odwiedzili plac budowy przy ulicy 10 Lutego 26, aby dowiedzieć się, gdzie powstaną takie miejsca jak kawiarenka, sala warsztatów kulinarnych czy pomieszczenie dla prób chóru. Podczas tej niecodziennej inspekcji, chcieli także uzyskać informacje na temat lokalizacji windy oraz przyszłości zabytkowych części budynku. Byli ciekawi również planów na przyległe tereny. Wizytację poprowadził wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, Michał Guć, wspólnie z zespołem Laboratorium Innowacji Społecznych.

Budowa Centrum Nowoczesnego Seniora toczy się zgodnie z harmonogramem. Po adaptacji obiektu planowane jest uruchomienie 13 sal warsztatowych, auli i kawiarenki. Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 17 milionów złotych.

Seniorzy z Gdyni już teraz aktywnie uczestniczą w życiu miasta, korzystając z sześciu Miejskich Klubów Seniora oraz ponad dwudziestu placówek wspieranych przez samorząd. Biorą udział w spotkaniach integracyjnych, zajęciach tematycznych, hobbystycznych oraz sportowych. Organizują imprezy plenerowe i wycieczki, ale także angażują się w działalność wolontariacką na rzecz potrzebujących, współorganizując między innymi miejskie spotkania świąteczne. Centrum Aktywności Seniora koordynuje te działania. Nowo powstające Centrum Nowoczesnego Seniora przy ulicy 10 Lutego 26 będzie kolejnym ważnym miejscem dla seniorów w Gdyni. Przyszli użytkownicy obiektu mieli okazję odwiedzić teren budowy 26 lutego.