Planowane prace utrzymaniowe na Trasie Kwiatkowskiego: miejscowa wymiana ekranów akustycznych

Między 28.02 a 5.03 odbędą się prace utrzymaniowe na popularnej trasie miejskiej – Trasie Kwiatkowskiego. Celem tych działań będzie lokalna wymiana poszczególnych fragmentów ekranów akustycznych, które odgrywają kluczową rolę w ograniczaniu hałasu generowanego przez ruch drogowy.

Prace będą prowadzone w specyficznej lokalizacji – na Trasie Kwiatkowskiego, dokładnie za łącznicą wjazdową od strony ulicy Morskiej i kierującej się w stronę Obwodnicy Trójmiasta. W związku z tym, planowane jest zajęcie części jezdni znajdującej się w bezpośredniej bliskości prowadzonych robót.

Organizatorzy prac zadbali o to, aby minimalizować uciążliwości dla kierowców. Dlatego też prace utrzymaniowe będą realizowane poza godzinami szczytu komunikacyjnego, kiedy to ruch jest największy.

W związku z tym, apelujemy o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac oraz prosimy o dostosowanie się do tymczasowych zmian w organizacji ruchu. Każda zmiana ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom drogi.