II Otwarte Spotkanie Klubu Kobiet Uczelni Fahrenheita

Podczas II otwartego spotkania Klubu Kobiet Uczelni Fahrenheita, które miało miejsce 26 lutego w Centrum Medycyny Inwazyjnej na terenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, uczestnicy zdobyli cenną wiedzę na temat balansowania i budowania sensu w języku. Omówiono także znaczenie feminatyw oraz kwestię ich narzucania innym. W spotkaniu uczestniczyły nie tylko pracownice naukowe i administracyjne uczelni, ale również wpływowe kobiety z Trójmiasta, w tym wiceprezydentka Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała.

Klub Kobiet Uczelni Fahrenheita, stworzony przez pracownice i badaczki Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, mający na celu promowanie współpracy, wymiany doświadczeń oraz budowanie świadomości na temat równości płci i wzajemnego wsparcia kobiet. W ramach swojej misji, klub stara się integrować różne środowiska i podkreślać rolę kobiet w społeczeństwie, zachęcając do współpracy z wpływowymi kobietami z Trójmiasta.

W ramach działań klubu, regularnie organizowane są otwarte spotkania. W jednym z nich, które odbyło się 26 lutego w audytorium im. prof. Zdzisława Kieturakisa na terenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, udział wzięły przedstawicielki różnych obszarów życia społecznego – polityki, nauki, kultury, biznesu oraz organizacji pozarządowych. Wśród gości były m.in. prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, Monika Chabior – zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania, prof. dr hab. Piotr Stepnowski – rektor Uniwersytetu Gdańskiego oraz Krzysztof Wilde – rektor Politechniki Gdańskiej.