Urząd Morski w Gdyni zabezpiecza środki na inwestycje morskie na 2024 rok

Informację o zabezpieczeniu budżetu na przyszłe inwestycje w 2024 roku wydał Urząd Morski w Gdyni. Budżet ten, wynoszący ponad 22 miliony złotych, przeznaczony jest na różnorodne projekty. Wśród planowanych działań znajduje się sztuczne zasilanie w Ustce oraz na Półwyspie Helskim, konkretnie na odcinku pomiędzy Władysławowem a Juratą. Dodatkowo, przewidziano fundusze na opracowanie dokumentacji technicznej potrzebnej do rozbudowy systemu ostróg w Ustce.

Dalsze informacje publikowane za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni przedstawiają szczegółowe plany dotyczące budżetu na ten rok. Znalazły się tam między innymi takie pozycje jak remont opaski brzegowej w Gdyni, konkretnie chodzi tu o część odmorską Bulwaru Nadmorskiego. Przewidziana jest także przebudowa umocnienia brzegowego w Jastrzębiej Górze oraz powtórnie wspomniane sztuczne zasilanie w Ustce i na Półwyspie Helskim, a także dokumentacja techniczna dla rozbudowy systemu ostróg w Ustce.

Planowane są również inne działania, takie jak opracowanie koncepcji budowy progów podwodnych w Gdyni Orłowie, budowa i remont systemu odwodnienia opaski brzegowej w Rozewiu oraz remont wjazdu technologicznego w Rowach i Jastrzębiej Górze. Dodatkowo, przeprowadzane będą badania brzegów morskich, tworzone profile batymetryczne i ortofotomapy oraz kontrolowane stan brzegu morskiego, w tym okresowa kontrola budowli ochrony brzegów morskich.

Zadania realizowane przez Urząd Morski obejmują obszar pasa technicznego, rozciągającego się na terenie województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego na długość 417,5 km. Ta długość składa się z 243,8 km brzegów morskich, 71,5 km brzegu Półwyspu Helskiego oraz 102,2 km brzegu Zalewu Wiślanego. Całkowita powierzchnia tego obszaru wynosi ok. 3,8 tysięcy ha, z czego około 1,2 tysiąca ha stanowią lasy będące własnością Skarbu Państwa.