Gdyński projekt wspierający młodych sportowców zyskuje uznanie na szczeblu krajowym

W Gdyni realizowany jest istotny program, skierowany do dzieci i młodzieży zaangażowanych w praktykowanie sportu. Projekt ten służy wsparciu rozwijających się młodych sportowców, a jego finansowanie zapewnia Ministerstwo Edukacji i Nauki. Operacyjnie odpowiedzialny za jego realizację jest Gdański Uniwersytet Medyczny. Młodzi mieszkańcy Gdyni stanowią pionierską grupę objętą tym przedsięwzięciem w skali kraju, co wynika między innymi z faktu, że wiele miejscowych szkół posiada klasy o profilu sportowym.

Inicjatywa o nazwie „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu” jest pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem w Polsce, które ma za priorytetowe zadanie podwyższenie poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uprawiających sport. W ramach projektu, ekspertów takich jak naukowcy, lekarze, fizjoterapeuci czy psychologowie sportu angażuje się w przeprowadzanie wykładów oraz praktycznych zajęć edukacyjnych w różnorodnych miejscach: klubach, szkółkach piłkarskich, akademiach sportowych, zarówno na terenie Trójmiasta (Gdynia, Sopot, Gdańsk), jak i w mniejszych miastach czy gminach. Taki rozkład lokalizacji ma na celu zapewnienie równomiernego dostępu do tej formy edukacji w całym województwie pomorskim. Odbiorcami tych działań są nie tylko młodzi sportowcy, ale także ich rodzice lub opiekunowie oraz trenerzy. Zajęcia edukacyjne i badania obejmujące szeroki zakres tematów od kilku dni są przeprowadzane w szkołach gdyńskich.