Inspirujący kurs mistrzowski w Konsulacie Kultury

W obecnie toczącym się tygodniu, atmosferę Konsulatu Kultury ożywiają harmonijne melodyjne dźwięki. To właśnie tam ma miejsce specjalistyczny kurs mistrzowski przeznaczony dla dyrygentów chórów oraz śpiewaków zaangażowanych w działalność zespołową. Ten wyjątkowy event jest elementem 7. Dni Muzyki Wokalnej w Gdyni, które zaplanowano na wczesny okres października.

Kurs mistrzowski, mający na celu rozwijanie umiejętności chórzystów i dyrygentów, rozpoczął swoje działanie w Konsulacie Kultury w poniedziałkowe popołudnie, 18 września. Przebiega on pod czujnym okiem niemieckiego profesora Johannesa Knechta. Zdarzenie to stanowi część programu nadchodzących 7. Dni Muzyki Wokalnej na terenie Gdyni. Uczestnicy kursu codziennie koncentrują swoje wysiłki na dwóch kluczowych kwestiach – sztuce dyrygentury chóralnej oraz technikach śpiewu zespołowego. W zakresie kompozycji, nad którymi praca jest prowadzona podczas warsztatów, znalazły się wybrane utwory francuskie i niemieckie, pochodzące z różnych epok.