Gdynia rozpoczyna przetarg na projekt drugiego odcinka buspasa na ulicy Wiśniewskiego oraz nowego wiaduktu drogowego

Miasto Gdynia uruchomiło procedurę przetargową, której celem jest znalezienie projektantów dla kolejnej części buspasa na ul. Wiśniewskiego. Projekt ten ma na celu stworzenie specjalnego pasa dla komunikacji miejskiej, który będzie charakteryzował się możliwością zmiany kierunku jazdy. Dodatkowo, w zakresie prac projektowych wchodzi również skonstruowanie nowego wiaduktu drogowego, który ma przebiegać nad torami kolejowymi. Ponadto, projekt będzie musiał uwzględnić infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów, z wykorzystaniem istniejących obiektów zabytkowych.

Planowane jest utworzenie buspasa z możliwością zmiany kierunku jazdy na ul. Wiśniewskiego w Gdyni. Pas ten miałby prowadzić od Placu Konstytucji, gdzie znajduje się dworzec kolejowy, aż do skrzyżowania z ulicą Energetyków. Następnie miałby łączyć się z już istniejącym pasem dla autobusów, który prowadzi do ul. Kwiatkowskiego. Ze względu na to, że trzy poprzednie próby znalezienia wykonawcy w trybie „zaprojektuj i wybuduj” nie przyniosły oczekiwanych efektów, miasto zdecydowało się na podział inwestycji na etapy. Dwa odcinki zostały wyodrębnione. Aktualnie trwają prace projektowe nad budową buspasa na odcinku od ul. Energetyków do ul. Adamskiego (w pobliżu stacji paliw Shell). Tym samym, miasto ogłosiło przetarg na drugi etap inwestycji, który obejmuje odcinek od ul. Adamskiego do placu Konstytucji przy dworcu kolejowym.

Wybrana firma będzie odpowiedzialna za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie prac geodezyjnych oraz sprawowanie autorskiego nadzoru nad realizacją inwestycji. W zakres obowiązków pracowni projektowej wejdzie również uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód, opinii i decyzji, które będą potrzebne do uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej.