Gdynia przeznacza 70 tys. zł na sterylizację i kastrację kotów żyjących na wolności

Urząd Miasta oficjalnie zaproponował konkurs ofert w celu przeprowadzenia operacji pod nazwą „Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących na terenie miasta Gdyni 2024”.

Podstawowym celem tego konkursu jest troska o dobro naszych mniejszych braci, a konkretniej – redukcja populacji kotów wolno żyjących w Gdyni. Dążymy do zapobiegania niekontrolowanemu i nadmiernemu wzrostowi liczby tych zwierząt na terenie miasta. Dodatkowo zaś, planowane jest utworzenie bazy danych o kotach wolno żyjących w różnych dzielnicach Gdyni.

Operacje te będą miały pozytywny wpływ na dobrostan kotów poprzez eliminowanie chorób przenoszonych drogą płciową, a także zmniejszenie liczby kontuzji i ran powstałych podczas walk rywalizujących samców.

Te działania przyczynią się również do zminimalizowania problemów związanych z obecnością tych zwierząt w środowisku miejskim. Będą to między innymi ograniczenie znaczenia terenu przez koty, redukcja zachowań związanych z ich oznaczaniem terenu oraz zmniejszenie agresji samców. Kluczowym aspektem całego przedsięwzięcia jest jednak edukacja mieszkańców Gdyni na temat ważności sterylizacji i kastracji zwierząt oraz zrozumienia ich dobrostanu.