Gdynia pomaga osobom bezdomnym: Koordynacja i wsparcie przez Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS

Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Gdyni pełni kluczową rolę w koordynowaniu działań mających na celu pomoc dla bezdomnych w obrębie miasta. To jest miejsce, do którego osoby potrzebujące mogą się zgłosić, oczekując wsparcia.

Centrum, usytuowane przy ulicy Działowskiego 11, proponuje szeroki zakres usług dla osób, które do niego przychodzą. Oferuje im schronienie, posiłki, zasiłki celowe oraz możliwość skorzystania z porady prawnej. Co więcej, osoby bezdomne mają szansę uczestniczyć w programach mających na celu pomoc w wyjściu z bezdomności. Wszystko to dostępne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.45 do 15.45. Kontakt telefoniczny do Centrum to 58 662 00 11.

Gdynia dysponuje schroniskiem dla osób bezdomnych, ale także noclegownią i ogrzewalnią. Dodatkowo, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) ma dostęp do miejsc w ośmiu innych schroniskach zarówno na terenie Trójmiasta, jak i poza nim. Osoby doświadczające kryzysu bezdomności są tam kierowane, kiedy jest taka potrzeba.

Warto też zauważyć, że gdyńskie służby co roku nawołują do empatii i reagowania, zwłaszcza podczas mroźnych miesięcy jesieni i zimy. Zachęcają do nieprzechodzenia obojętnie obok osób bezdomnych, nietrzeźwych lub samotnych. Każdy może przekazać informacje o takich osobach do Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS w Gdyni.