Oddanie do użytku zmodernizowanej oczyszczalni "Dębogórze": inwestycja, która ułatwi oczyszczanie ścieków w aglomeracji Gdynia

6 grudnia stało się oficjalne – ciąg przeróbki osadów w ramach Grupowej Oczyszczalni Ścieków Dębogórze jest już gotowy do pracy. W toku realizacji tego projektu, nie tylko powstały nowe instalacje, ale także poddano rewitalizacji te już istniejące. Całość mają na celu bardziej efektywne oraz stabilne traktowanie odpadów powstających w szybko rozwijającym się regionie Gdynia. Kluczowym aspektem modernizacji było zwiększenie efektywności procesu przeróbki osadów ściekowych, co przekłada się na zauważalny wzrost produkcji biogazu.

Tą inwestycją aglomeracja Gdynia dążyła do spełnienia wymagań dyrektywy unijnej dotyczącej oczyszczania komunalnych ścieków. Rezultaty tej ambitnej inicjatywy będą widoczne przez długie lata, a zmodernizowana infrastruktura będzie służyć zarówno mieszkańcom, jak i naturalnemu środowisku naszego regionu.

Ośrodek „Dębogórze” to kluczowy element całego systemu kanalizacyjnego, który obejmuje takie miasta jak Gdynia, Reda, Rumia i Wejherowo, jak również gminę wiejską Wejherowo, część gminy Puck, gminę Kosakowo oraz Szemud.

Realizacja tej inwestycji była procesem długotrwałym i finansowo wymagającym. Spółka podejmowała wysiłki w celu zdobycia jak największego dofinansowania. Projekt uzyskał wsparcie ze środków Funduszu Spójności w formie dotacji, a także z własnych funduszy spółki oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Podsumowując, wartość kontraktu wyniosła łącznie 93 mln zł brutto. Dotacja z Funduszu Spójności wyniosła 53,5 mln zł, natomiast pożyczka z NFOŚiGW stanowiła 19 mln zł.