Zakończenie prac modernizacyjnych na ulicy Płk. Dąbka w Gdyni

Działania związane z modernizacją nawierzchni na części ulicy Płk. Dąbka, dokładnie na odcinku pomiędzy ulicą Dickmana a Arciszewskich, zostały pomyślnie zakończone. Zarząd Dróg i Zieleni był odpowiedzialny za prowadzenie prac utrzymaniowych, które odbywały się w dwóch fazach.

Prace rozpoczęły się 4 grudnia, a ich pierwszy etap przypadł na kilka dni początku miesiąca. Ten segment pracy polegał na remoncie drogi położonej na ulicy Płk. Dąbka, konkretnie na odcinku biegnącym od ulicy Arciszewskich do przejścia dla pieszych przy ulicy Makowskiego.

W ostatni czwartek roboty drogowe zostały zakończone. Prace dotyczyły reszty trasy – od miejsca przejścia dla pieszych położonego przy ulicy Makowskiego do skrzyżowania z ulicą Dickmana.