Budowa drogi ekspresowej S6 – kluczowy element Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej

Prace budowlane na Pomorzu są obecnie skoncentrowane na konstrukcji drogi ekspresowej S6, stanowiącej odcinek od Chwaszczyna do Żukowa, będący integralną częścią Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (OMT). Przewidziano, że nowa arteria komunikacyjna ominie zbite obszary urbanizacji trójmiejskiej od strony południowej i zachodniej, łącząc się z innymi ważnymi trasami: S7 Południową Obwodnicą Gdańska, autostradą A1 oraz drogą S6 Trasą Kaszubską.

Dzięki temu strategicznemu przedsięwzięciu infrastrukturalnemu, otworzy się możliwość płynnej, bezstresowej i wygodnej komunikacji od autostrady A1 oraz drogi S7 w kierunku zachodnim i północnym regionu Pomorza. Koncepcja OMT zakłada ponowne uaktywnienie długodystansowego przepływu ruchu poprzez trasę S6, wzdłuż brzegu Morza Bałtyckiego, prowadząc do miejscowości takich jak Lębork, Słupsk, Koszalin czy Szczecin. Dzięki temu uzyska się lepszą dostępność komunikacyjną do terenów położonych wzdłuż obecnych dróg krajowych nr 7 i 20, zdejmuje się presję z centrów miejscowości Żukowo i Chwaszczyno, a dodatkowo odciąża się przeciążoną już od dawna Obwodnicę Trójmiasta.

Jak podkreślił minister infrastruktury, Andrzej Adamczyk, Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej stanowi kluczowy element inwestycji drogowej na terenie województwa pomorskiego. To dzięki niej układ komunikacyjny całego Pomorza Gdańskiego będzie mógł funkcjonować sprawniej. Również regionalny i międzyregionalny przepływ ruchu będzie możliwy bez konieczności pokonywania obszarów Trójmiasta. Tym samym, poprawi się dostępność transportowa regionu, a bezpieczeństwo ruchu drogowego wzrośnie dzięki przeniesieniu ciężaru ruchu tranzytowego poza obszary zurbanizowane.