Działalność systemu InvisoLite – pomiar efektywności energetycznej Gdyni

Do 30 października 2023 roku, system monitorowania zużycia mediów w Gdyni o nazwie InvisoLite stanowił kluczowe narzędzie do analizy konsumpcji zasobów w miejskich placówkach publicznych. Przez sześć lat nieocenionej współpracy, zarządcy tych obiektów zgromadzili obszerną bazę informacji na temat gminnych nieruchomości.

Inicjatywa uruchomienia InvisoLite została sfinalizowana dzięki współdziałaniu Biura ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni oraz DK Energy Polska, obecnie znanej jako Dalkia Polska. Począwszy od roku 2018, organizacje te skupiły swoje wysiłki na poprawie efektywności energetycznej budynków komunalnych. Wiedza specjalistów była dostępna dla miasta Gdynia poprzez szereg szkoleń i inicjatyw edukacyjnych skierowanych do pracowników i administratorów miejskich obiektów.

Dane zebrane za pomocą systemu InvisoLite przyczyniły się do osiągnięcia oszczędności na poziomie niemalże 2 milionów złotych rocznie dla miasta Gdyni – jak mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. Przed implementacją InvisoLite, dostęp do tak szczegółowych informacji na temat zużycia mediów przez gminne budynki był utrudniony. Dzięki zastosowaniu inteligentnych liczników, możliwe stało się pozyskiwanie tych danych w czasie rzeczywistym. Marek Łucyk podkreśla, że to ułatwienie stanowi klucz do realizacji kolejnych strategicznych projektów miejskich.

System InvisoLite umożliwił zgromadzenie znacznej ilości danych na temat zużycia energii elektrycznej, ciepła sieciowego, gazu i wody. Użytkownicy wprowadzili do systemu ponad 46 tysięcy faktur za media, które były następnie analizowane. Faktury były rozliczane zgodnie z 426 różnymi cennikami taryf zapisanymi w systemie. W wyniku tej analizy, podjęto szereg działań mających na celu oszczędność energii oraz planowanie modernizacji i optymalizacji zużycia energii elektrycznej i ciepła w budynkach komunalnych.