Przyszłość komunikacji miejskiej w Powiecie Puckim – planowane ulepszenia i inwestycje do 2024 roku

Okres do 2024 roku przyniesie zauważalną transformację w sektorze komunikacji miejskiej dla mieszkańców Powiatu Puckiego. Poprawa dostępu do transportu publicznego stanie się możliwa dzięki funduszom pochodzącym z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz wkładom finansowym samorządów. Znaczący wpływ na ten proces będzie miała podpisana umowa z PKS Gdynia SA, która koncentruje się na poprawie dostępności usług transportowych w mniejszych gminach.

Znaczne wsparcie finansowe, które wynosi dokładnie 1 980 212,70 zł, zostanie przyznane przez Wojewodę Pomorskiego. Jest to kluczowy bodziec finansowy, który ma ogromne znaczenie dla kształtowania przyszłych strategii rozwoju transportu publicznego na terenie powiatu. Dodatkowo, samorządy zadeklarowały swój wkład własny w wysokości 231 022,08 zł, co znacznie podnosi całkowitą wartość dostępnych środków. Dzięki temu możliwe będzie przeprowadzenie szerszego zakresu inwestycji zarówno w infrastrukturę, jak i usługi transportowe.

Głównym celem przyznania dofinansowania jest utrzymanie linii autobusowych, które nie generują dużej rentowności, ale są nieodzowne dla zapewnienia dostępności komunikacyjnej w mniejszych jednostkach osadniczych. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia takich grup społecznych jak seniorzy, uczniowie czy pracownicy dojeżdżający do miejsca pracy, dla których publiczne środki transportu są niezbędne w codziennym życiu.