Zmiana organizacji ruchu na ulicy Puckiej z powodu budowy wiaduktu

W nadchodzący piątek, 15 września, spodziewane są istotne zmiany w organizacji ruchu na ulicy Puckiej. Zmiany te są konieczne z uwagi na prace budowlane prowadzone na nowym wiadukcie, który ma powstać na tej właśnie ulicy. O godzinie 9:00 rano planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która potrwa do 22 listopada. Zakłada ona zamknięcie fragmentu ulicy Puckiej – od przejazdu kolejowego do miejsca, gdzie krzyżuje się ona z ulicą Przemysłową.

Kierowcy nie zostaną jednak pozostawieni sami sobie. Trasa objazdu zostanie wytyczona za pomocą nowo wybudowanego odcinka drogi, który stanowi przedłużenie ulicy Przemysłowej. W tym samym czasie planowane jest otwarcie możliwości wjazdu z ulicy Puckiej na ulicę Przemysłową.

Podstawą tych zmian jest budowa nowego wiaduktu drogowego, który ma przecinać układ torów stacji Gdynia Port wzdłuż ulicy Puckiej. Ze względu na skomplikowany charakter prac i ich długotrwały termin realizacji, konieczność wprowadzenia tymczasowych zmian organizacji ruchu jest nieunikniona. W ramach tych zmian przewiduje się okresowe zamykanie fragmentów ulicy Puckiej i wprowadzanie objazdów. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność podczas jazdy tym odcinkiem drogi i śledzić zmieniające się oznakowanie tymczasowe.