Spotkanie z dyrektorem Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni

Podczas naszej rozmowy z Krzysztofem Babickim, dyrektorem Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, odniesiono się do nowych produkcji scenicznych oraz podsumowano wydarzenia teatralne z sezonu letniego.

Krzyżując temat odwołanych spektakli na Scenie Letniej w Orłowie podczas lata, Babicki informuje, że frekwencja była niezwykle wysoka. Możemy mówić o rekordowej liczbie widzów, gdyż w lipcu i sierpniu nie były odwoływane żadne spektakle. Zaznacza jednak, że w czerwcu doszło do odwołania jednego spektaklu, a kolejny został przerwany ze względu na intensywną ulewną pogodę.

W tym samym okresie teatr działał również na Małej Scenie (znajdującej się w kawiarni) oraz na pokładzie „Daru Pomorza”. W repertuarze znajdowało się łącznie osiem tytułów. Na Scenie Letniej prezentowane były sztuki „Kwiaty we włosach”, „Marlena” „Osiecka” i „Na Waleta”, natomiast na pokładzie „Daru Pomorza” mogliśmy obejrzeć „Kursk”, „Tango na pełnym morzu” i „Jądro ciemności”. Ta ostatnia często była grana dwa razy dziennie, o godz. 20 i godz. 22.

Dyrektor Babicki z entuzjazmem mówi o zasługach Conrada w sukcesie spektakli, ale również podkreśla znaczenie samego miejsca. Fascynujący jest widok kolejki przed trapem na „Dar Pomorza” o godzinie 22.00.