Zaniedbanie i wandalizm dotyka nową część Parku Centralnego w Gdyni

Mimo że Park Centralny w Gdyni niedawno otworzył swoje podwoje dla trzeciej części, już doświadcza on przypadków dewastacji. Kamery miejskie zarejestrowały akty wandalizmu, które miały miejsce na terenie parku. Władze Gdyni apelują do obywateli o szacunek i odpowiedzialne korzystanie z miejskiej infrastruktury. Podkreślają one, że to mieszkańcy ostatecznie cierpią na skutek takich aktów, ponieważ to ich wspólna własność jest niszczona.

„Zwracamy się z prośbą o odpowiednie traktowanie sprzętów do zabawy i sprzętu sportowego, elementów małej architektury oraz dekoracji w przestrzeni miejskiej”

Informacje przekazane przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni wskazują, że urzędnicy zauważyli kilka incydentów dewastacji od momentu otwarcia trzeciej części parku. Zniszczenia obejmują graffiti na betonowych murach parkowych, niewielkie uszkodzenia wyposażenia placu zabaw oraz mechaniczne zniszczenia ozdobnych kuli.