Rozbudowa ulicy Wielkopolskiej w Gdyni: przelotka staje się drogą dwukierunkową

Planowana rekonstrukcja na ulicy Wielkopolskiej w Gdyni przewiduje przekształcenie obecnej jednokierunkowej przelotki między ulicami Sopocką a Strzelców w dwukierunkowy odcinek drogi. Prace rozpoczynają się w poniedziałek, 26 lutego 2024 roku, a ich głównym celem jest poszerzenie pasa ruchu.

Zmiana dotyczy wyłącznie fragmentu ul. Wielkopolskiej, który został zidentyfikowany jako miejsce wymagające poprawy płynności ruchu. Istotnym elementem planowanej przebudowy będzie modernizacja sygnalizacji świetlnej, dostosowana do nowej organizacji ruchu. Według informacji przekazanych przez Urząd Miasta Gdyni, faza robót drogowych powinna zakończyć się w ciągu dwóch tygodni. Następnie przewidziane są prace związane z wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu – nakładanie oznakowania poziomego oraz ponowne dostosowanie sygnalizacji świetlnej.

Przedsięwzięcie to spotyka się z entuzjastycznym przyjęciem przez mieszkańców Małego Kacka, którzy od dawna wyrażali potrzebę wprowadzenia takiej zmiany. Realizacja planów musiała jednak zostać opóźniona ze względu na konieczność zakończenia odbiorów prac przy węźle Karwiny. Wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, Michał Guć, podkreśla, że poprawa dostępności drogowej dla mieszkańców ul. Strzelców i okolicznych osiedli, a także redukcja natężenia ruchu samochodowego w rejonie istniejącej nawrotki pod wiaduktem, to znakomite wieści dla mieszkańców Kacka, Karwin i Dąbrowy.