Ukończono inwestycję drogową na ulicy Necla – nowa nawierzchnia i odnowione chodniki

Ostatnio na ulicy Necla w Gdyni zakończono prace drogowe, które obejmowały wymianę starej nawierzchni. Te ważne prace remontowe były częścią zadania realizowanego przez Zarząd Dróg i Zieleni, a finansowane były ze środków przydzielonych przez Radę Dzielnicy Kamienna Góra jako część jej programu inwestycyjno-remontowego.

Prace zakończono kilka dni temu i obejmowały one fragment ulicy Necla od skrzyżowania z ulicą Legionów do budynku pod numerem 16-18. Kompleksowe działania miały na celu poprawę stanu nawierzchni tej części drogi.

Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju, potwierdza zakończenie prac: „Roboty drogowe zostały zakończone w weekend, a w poniedziałek prowadzone były już tylko prace porządkowe. Wszystko zostało wykonane zgodnie z planem, dzięki funduszom przyznanym przez gminę na inwestycje drogowe”. Obecnie na odcinku tym nie ma żadnych utrudnień dla ruchu drogowego ani pieszych.

Zakres prac obejmował ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej na odcinku o długości około 120 metrów bieżących. Całkowity koszt realizacji tego zadania wyniósł około 550 tysięcy złotych.

„W ramach projektu przeprowadzono rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni i chodnika oraz wykonano nową podbudowę, na której ułożona została nowa nawierzchnia z kostki” – wyjaśnia Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.