Uchwała krajobrazowa: nowa era w walce z reklamowym chaosem w Gdyni

Planuje się wprowadzenie bardziej zharmonizowanego krajobrazu miejskiego w Gdyni, poprzez redukcję liczby i rozproszenia nośników reklamowych, a także ujednolicenie ich wyglądu z otaczającymi je budynkami. Uchwała krajobrazowa miasta już jest gotowa do wdrożenia, a jej przepisy wejdą w życie od czwartku, 12 października. Te regulacje dotyczą estetyki i rozmieszczenia tablic reklamowych, ogrodzeń oraz obiektów małej architektury na terenie znacznej części Gdyni.

Zgodnie z nowymi przepisami, liczba reklam w strategicznych miejscach Gdyni będzie redukowana. Reklamy, które nadal będą pojawiać się w przestrzeni publicznej, muszą być bardziej harmonijne z otoczeniem, mniej nachalne i muszą skupiać się na wartościach estetycznych. Tę uchwałę krajobrazową można uznać za nowy mechanizm walki z chaosem spowodowanym przesytem reklam. Jest to narzędzie dostępne dla rad gmin od kilku lat i niedługo zacznie obowiązywać w całym mieście – precyzyjniej od czwartku, 12 października, co nastąpi dwa tygodnie po jej ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

Zmiany wprowadzone przez tę uchwałę będą miały na celu uporządkowanie przestrzeni reklamowej. Jak mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju: „Nadszedł czas, aby zorganizować reklamy w przestrzeni publicznej, w tym również te nielegalne, które do tej pory uniknęły regulacji. Dzięki decyzji podjętej przez radnych miejskich, mamy teraz narzędzie do oczyszczenia krajobrazu miejskiego ze szpecących go reklam, a zwłaszcza w tak krytycznych miejscach jak skrzyżowanie alei Zwycięstwa z ulicą Wielkopolską, które jest wręcz zalane reklamami. Ponadto będziemy mogli kontrolować każdy nowy nośnik reklamowy pojawiający się na terenie miasta. Efekty tych działań, czyli estetyczną i harmonijną przestrzeń publiczną, powinniśmy zauważyć dość szybko”.