Reorganizacja ruchu na ulicy Puckiej z powodu budowy wiaduktu drogowego

W związku z planowaną budową wiaduktu drogowego nad układem torów Gdynia Port, dnia 23 stycznia we wtorek, wprowadzone zostaną pewne modyfikacje w organizacji ruchu drogowego na ul. Puckiej, a dokładnie w jej rejonie przecinającym się z ul. Żarnowiecką.

Budowa ta wymaga przeprowadzenia prac na terenie przyległym do ul. Puckiej oraz Żarnowieckiej, które polegać będą na uzbrojeniu tego obszaru. Z tego powodu, kierowcy muszą liczyć się z punktowymi zmianami w organizacji ruchu – przewężeniem do jednego pasa. To z kolei może prowadzić do pojawienia się zatorów komunikacyjnych.

W takim przypadku, wykonawca budowy jest przygotowany na wprowadzenie ręcznie sterowanego ruchu wahadłowego. Apelujemy więc do kierowców o zachowanie ostrożności oraz o respektowanie nowych regulacji ruchu drogowego wprowadzonych w trosce o ich bezpieczeństwo.