Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek: Trudna kadencja i nadzieje związane z Krajowym Planem Odbudowy

W trudnych czasach swojej kadencji, Wojciech Szczurek, który piastuje stanowisko prezydenta miasta Gdynia od ćwierćwiecza, wyraża nadzieję na możliwość częściowego refinansowania już poniesionych wydatków dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Szczurek, stojący przed wyzwaniem kwietniowych wyborów i walki o kolejną kadencję, uważa to za kwestię nie tylko uczciwości, ale także zasadności.

Obecnie Polska cieszy się odblokowanymi funduszami z KPO oraz funduszu spójności. Pierwsze transfery z Krajowego Planu Odbudowy mają trafić do nas w kwietniu. Pytanie brzmi – jaki udział w tych środkach może liczyć na swoje miasto Gdynia?

Gdynia ma duże oczekiwania. Środki te są jednak opóźnione, a prace nad precyzyjnym określeniem działań finansowanych z KPO nadal trwają. Dodatkowo rozważana jest możliwość renegocjacji warunków KPO przez Polskę, aby zapewnić efektywne wykorzystanie tych funduszy w określonym harmonogramie. Mają one być bowiem rozliczone do 2026 roku, co jest relatywnie krótkim okresem. Szczurek zauważa, że inne kraje już dawno rozpoczęły inwestowanie tych środków, które nie tylko wspierają biznes, ale również stanowią impuls dla generalnego rozwoju.