Planowanie remontu zgodnie z dobrymi praktykami – poradnik gdyński

Planowanie remontu może być problematyczne, zwłaszcza jeśli chodzi o uzyskanie odpowiedniej wiedzy fachowej i porad. Niewłaściwie przeprowadzone prace remontowe, nawet te drobne, mogą negatywnie wpłynąć na estetykę obiektu lub budowli, a także na otoczenie, takie jak ulice, dzielnice czy ogólnie pojętą przestrzeń miejską. Ponadto niewłaściwe decyzje dotyczące konserwacji lub napraw zabytków mogą prowadzić do ich nieodwracalnego zniszczenia. Dlatego właśnie powstał gdyński poradnik dobrych praktyk remontowych – bogate źródło wiedzy dla mieszkańców miasta.

Wszyscy ponosimy wspólną odpowiedzialność za utrzymanie przestrzeni miejskiej, dlatego opracowano publikację „Od strony ulicy. Gdyński poradnik dobrych praktyk remontowych”. Zawarte w niej informacje są skierowane do mieszkańców Gdyni, a szczególnie do właścicieli i zarządców nieruchomości, członków wspólnot i stowarzyszeń mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów.

W dniu 7 czerwca, w gdyńskim Urzędzie Miasta, odbyło się spotkanie poświęcone kwestiom remontów na prywatnych nieruchomościach w kontekście obecnie obowiązujących przepisów prawa miejscowego. Była to także doskonała okazja do wymiany myśli i dzielenia się doświadczeniem między zarządcami nieruchomości, projektantami a także pracownikami samorządowymi.