XVII Trójmiejskie zawody sportowo-pożarnicze na Narodowym Stadionie Rugby w Gdyni

4 czerwca 2023 roku, na terenie Narodowego Stadionu Rugby znajdującego się w Gdyni, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie sportowe – XVII Trójmiejskie zawody sportowo-pożarnicze. Impreza ta zgromadziła drużyny zarówno męskie, jak i żeńskie, a także zespoły młodzieżowe reprezentujące Ochotnicze Straże Pożarne z Trójmiasta.

Przygotowanie zawodów oraz dbanie o ich właściwy przebieg było zadaniem komisji złożonej z przedstawicieli Komend Miejskich Państwowej Straży Pożarnej z Gdyni, Sopotu i Gdańska. Na czele komisji stanął młodszy brygadier Łukasz Trocki, który reprezentował Ośrodek Szkolenia PSP w Słupsku i pełnił funkcję sędziego głównego podczas zawodów. Głównym celem działań komisji było monitorowanie przestrzegania zasad oraz kontrolowanie prawidłowości przeprowadzenia poszczególnych konkurencji.

Wydarzenie to nie umknęło uwadze władz straży pożarnej – obecność swoją zaszczycił senior brygadier Wojciech Berent, będący zastępcą Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Jego udział w zawodach stanowił nie tylko wyraz oficjalnego poparcia dla tego rodzaju inicjatyw, ale również podkreślenie znaczenia współpracy między jednostkami ochotniczych straży pożarnych oraz profesjonalnymi służbami ratowniczymi.