Gdynia otrzymuje wsparcie finansowe na program „Ciepłe Mieszkanie”

W ramach współpracy Gdyni z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasto uzyskało dofinansowanie przekraczające 2,7 miliona złotych na rzecz swoich mieszkańców. Środki te zostały przyznane w ramach inicjatywy zatytułowanej „Ciepłe Mieszkanie”.

Program „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu przyczynienie się do poprawy jakości powietrza oraz ograniczenie emisji szkodliwych pyłów i gazów cieplarnianych. Działania te mają zostać zrealizowane poprzez wymianę źródeł ciepła oraz zwiększenie efektywności energetycznej w mieszkaniach, które znajdują się w obrębie budynków wielorodzinnych. Odbiorcami tego programu są właściciele lokali mieszkalnych, którzy korzystają z pieców czy kotłów opalanych paliwem stałym.

Wartość udzielanego wsparcia finansowego jest uzależniona od dochodów osoby ubiegającej się o dotację. Kwota ta może wynosić od 15 000 do 37 500 złotych, co pozwala dostosować pomoc finansową do faktycznych potrzeb beneficjenta. Dzięki temu mieszkańcy Gdyni będą mieli możliwość przeprowadzenia niezbędnych zmian w swoich domach, aby dbać o środowisko naturalne i poprawić jakość życia dla siebie oraz innych.