Modernizacja planu adaptacji miasta do zmian klimatu w Gdyni zaplanowano do roku 2030

Żyjąc w dynamicznie zmieniającym się klimacie, konieczność odpowiedniego dostosowywania się do jego przemian staje się nieodłącznym elementem codziennej rzeczywistości. Miasta mają do przebycia trudną ścieżkę adaptacyjną, chcąc zabezpieczyć swoich mieszkańców przed skutkami ekstremalnych warunków atmosferycznych, takich jak intensywne upały, susze czy gwałtowne burze i nawałnice. Kluczem do zrównoważonego rozwoju jest prowadzenie przemyślanych działań mających na celu złagodzenie skutków tych zjawisk. Właśnie z myślą o tym, podczas XLI sesji Rady Miasta Gdyni zapadła decyzja o akceptacji uchwały dotyczącej modernizacji Planu Adaptacji Gdyni do zmian klimatu, który ma obowiązywać do roku 2030.

Plan ten został zatwierdzony przez miasto Gdynia w 2019 roku jako część projektu realizowanego pod egidą Ministerstwa Środowiska. Plan Adaptacji do zmian klimatu do roku 2030 (MPA) to dokument strategiczny, którego głównym zadaniem jest ocena poziomu wrażliwości Gdyni na zmienne warunki klimatyczne oraz projektowanie działań mających na celu minimalizację skutków tych zmian. Dokument ten prezentuje wizję miasta i określa cele, które Gdynia powinna osiągnąć w trakcie realizacji wybranych działań adaptacyjnych, koncentrując się na obszarach strategicznych dla rozwoju miasta.