Planowane prace pielęgnacyjne na drzewach wzdłuż ulicy Wrocławskiej

Zbiór kilkudziesięciu drzew, rosnących przy ulicy Wrocławskiej, czekają zbliżające się prace pielęgnacyjne. Zabiegi te obejmują przycinanie, usuwanie posuszonych części oraz korektę koron.

Te specjalistyczne działania mają miejsce w dniach 6 i 7 grudnia 2023 roku i skierowane są szczególnie na jesiony pensylwańskie uprawiane wzdłuż wspomnianej ulicy. Do zaplanowanych prac należy m.in. regulacja koron drzew, przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych oraz usunięcie posuszonej tkanki.

„Cyklicznie wykonujemy prace pielęgnacyjne na drzewach w różnych częściach Gdyni. Korekta koron i cięcia pielęgnacyjne mają na celu zwłaszcza ulepszenie warunków życia i wzrostu drzew. Dzięki temu procederowi, nasze drzewa rosną znacznie lepiej. Naszym priorytetem jest utrzymanie drzew w naszym mieście w jak najdoskonalszej kondycji „- wyjaśnia Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Prace te są realizowane na zlecenie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. „Zadania te zaczynają się od przeglądu wykonanego przez personel, po czym drzewa wymagające pielęgnacji poddawane są niezbędnym zabiegom. Prace będą realizowane w środę i czwartek” – informuje Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.