Orlen kroczy ścieżką rozwoju technologii wodorowej

Korporacji Orlen dokonała zakupu innowacyjnej lokomotywy od firmy PESA Bydgoszcz, stając się tym samym pionierem w wykorzystywaniu napędu wodorowego w polskim transporcie szynowym. Jest to krok milowy na drodze do zastosowania i popularyzacji tej technologii. W równym czasie, rozpoczęto testy nowej maszyny, a w procedurze sprawdzającej brał udział „Dziennik Bałtycki”.

Pierwsza odnotowana jazda próbna lokomotywy zasilanej wodorem odbyła się na linii Gdynia – Hel. Ta inicjatywa stanowi kolejny element wpisujący się w założenia strategii wodorowej Grupy Orlen. Przewiduje ona implementację napędu wodorowego nie tylko na szynach, ale także w transporcie publicznym.

Planując przyszłość, koncern Orlen zobowiązał się do inwestycji rzędu 7,4 miliarda złotych do roku 2030 na rozwój technologii wodorowych. W skład tej strategii wejdą projekty oparte o odnawialne źródła energii oraz technologie umożliwiające przetworzenie odpadów komunalnych na wodór.