Nowa kryta pływalnia będzie budowana w Gdyni

W mieście Gdynia zostanie wzniesiona nowoczesna kryta pływalnia, zgodnie z informacjami podanymi przez Urząd Miasta. W jej skład będzie wchodził basen ośmiotorowy, z torami o długości 25 metrów każdy. Ponadto, powierzchnia głównej hali przekroczy 1000 m2. Realizacja tego ambitnego projektu jest możliwa dzięki finansowemu wsparciu ze strony rządu, które Gdynia otrzymała w ramach programu Polski Ład.

Planowaną lokalizację nowego obiektu ustalono przy ulicy Wiczlińskiej, sąsiadującej z już istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym. Nowo powstała kryta pływalnia będzie nie tylko doskonałym uzupełnieniem oferty edukacyjnej dla miejscowej szkoły, ale również cennym miejscem rekreacji dla mieszkańców w godzinach popołudniowych oraz weekendowych. Na realizację tej inwestycji Gdynia uzyskała dofinansowanie w wysokości 30 milionów złotych, pochodzące z rządowego programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Przez ostatnie lata obszar dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni zasiedliło ponad 10 000 nowych mieszkańców. Tak duży wzrost populacji wymaga odpowiedniego zwiększenia infrastruktury społecznej. Zgodnie z wstępnymi założeniami, nowy obiekt pływalni w Gdyni powinien zostać oddany do użytku do końca 2024 roku.