Nowa inwestycja w Porcie Gdynia – budowa wnęki dokowej i przebudowa nabrzeży

Inwestycją, która ma na celu dalszy rozwój Portu Gdynia, jest budowa nowej wnęki dokowej. W ramach tego przedsięwzięcia, istniejący dok pływający zostanie przemieszczony do nowo wybudowanej struktury. Ponadto, planowana jest również przebudowa Nabrzeża Południowego II, Nabrzeża Zachodniego I oraz Pirsu II. Za realizację tego zadania odpowiedzialne będą firmy z Grupy NDI z Sopotu, które podpisały umowę na powyższą inwestycję.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Aleksandra Wickę, Dyrektora Działu Marketingu w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A., wartość podpisanej umowy między Portem Gdynia S.A. a spółkami NDI SA i NDI Sopot SA wynosi 82 mln 757 tys. 758,61 zł brutto. Z danych wynika, że planowany czas realizacji to 18 miesięcy od momentu przekazania terenu pod budowę.

Wicka podkreślił, że wykonawca ma obowiązek przeprowadzić wszelkie prace związane z budową wnęki dokowej oraz przestawieniem doku pływającego, a także uzyskać ostateczne pozwolenia na użytkowanie nowych obiektów. Umowa została formalnie podpisana w poniedziałek.

Władze portu informują, że pierwszy etap inwestycji obejmuje budowę wnęki dokowej, przebudowę wybranych odcinków nabrzeży oraz wykonanie niezbędnych robót ziemnych i czerpalnych na terenie wnęki i toru podejściowego. Dodatkowo przewidziane jest również przestawienie doku pływającego do nowo wybudowanej wnęki. Termin realizacji tego etapu to 12 miesięcy od momentu przekazania terenu budowy.