Kontrola prędkości na drogach pomorskich – weekendowa akcja policji

W dniach od 15 do 17 marca, kierowcy poruszający się po drogach Pomorza mogą spodziewać się intensyfikacji kontroli prędkości przez policjantów. Jest to wynik planowanej na ten czas akcji pod nazwą „Prędkość”, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Akcja rozpocznie się w piątek 15 marca i będzie polegać na wzmożeniu kontroli prędkości pojazdów. Głównym celem tej inicjatywy jest zredukowanie ryzyka wypadków drogowych powodowanych przez nadmierną prędkość oraz edukacja kierowców dotycząca konsekwencji przekraczania dozwolonych limitów prędkości. Kontrole będą prowadzone zarówno w sposób statyczny, jak i dynamiczny, przy wykorzystaniu nieoznakowanych pojazdów wyposażonych w rejestratory video. Dodatkowo, w działania zaangażowana zostanie specjalna grupa SPEED z pomorskiej policji.

Konieczność takich działań wynika z faktu, że prędkość jest jednym z głównych czynników wpływających na ryzyko wystąpienia kolizji lub wypadku drogowego. Jazda z prędkością przekraczającą dozwolony limit lub nieodpowiednią do panujących warunków drogowych zwiększa ryzyko utraty kontroli nad pojazdem i może prowadzić do poważnych obrażeń. Jak podkreśla pomorska policja, już różnica 10 km/h może decydować o życiu lub śmierci osób zaangażowanych w wypadek drogowy.

Policja podkreśla, że poprawa bezpieczeństwa na drogach jest ściśle związana z przestrzeganiem przez kierowców obowiązujących regulacji ruchu drogowego, w tym limitów prędkości, zasad wyprzedzania oraz zachowania przy przejściach dla pieszych.