Konkurs na najlepsze prace dyplomowe dotyczące rozwoju Gdyni

Komunikujemy, że jeżeli jesteś autorem pracy dyplomowej, której temat przyczynia się do wzrostu atrakcyjności i rozwoju Gdyni, to warto zgłosić się do konkursu o nagrodę główną ufundowaną przez prezydenta Gdyni. Prace można przesyłać aż do końca dnia 29 września. Niemałym motywatorem może być finansowy aspekt nagrody – wygrać można aż 5 tysięcy złotych.

Jury konkursowe podczas oceny nadesłanych prac skoncentruje swoją uwagę na kilku kluczowych aspektach. Po pierwsze, na przewidywanych korzyściach dla zrównoważonego rozwoju miasta, które mogłyby wyniknąć z wdrożenia proponowanych w pracy rozwiązań, a także na ich użyteczności dla mieszkańców lub na możliwości rozwiązania problemów społecznych, infrastrukturalnych czy środowiskowych. Po drugie, na innowacyjnym podejściu do określonego problemu miasta, zawierającym również propozycję sposobów realizacji projektu na terenie Gdyni. Po trzecie, na oryginalności proponowanych rozwiązań i realnych perspektywach ich wprowadzenia. A na koniec, zwróci uwagę na element badawczy pracy, który mógłby być wykorzystany przez samorząd miejski w planowaniu działań na rzecz dalszego rozwoju Gdyni.

Uczestnictwo w konkursie jest otwarte dla wszystkich osób, które obroniły swoje prace dyplomowe pomiędzy 1 stycznia 2018 roku a 30 września bieżącego roku. Jednocześnie przypominamy, że jednym z warunków uczestnictwa jest uzyskanie oceny bardzo dobrej lub wyższej za pracę dyplomową – o ile oczywiście dana uczelnia korzysta z takiej skali ocen.