Triumfalny powrót do kraju ORP Generał Tadeusz Kościuszko po półrocznej misji NATO

W dniu dzisiejszym, ORP Generał Tadeusz Kościuszko, fregata rakietowa typu Oliver Hazard Perry, zakończyła swoją półroczną misję NATO i powróciła do macierzystego portu w Gdyni. Statek ten jest elementem Dywizjonu Okrętów Bojowych 3. Flotylli Okrętów zlokalizowanym w Porcie Wojennym Gdynia. Na miejscu, aby powitać powracających z dalekiej misji marynarzy, zgromadziły się tłumy pełne emocji. Było tam wiele kwiatów, balonów i transparentów. Kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec podkreślił, jak niezmiernie ważne jest dla marynarzy i żołnierzy wsparcie ich rodzin i bliskich.

W Porcie Wojennym Gdynia na nabrzeżu zgromadzili się nie tylko członkowie rodzin, ale także najbliżsi przyjaciele marynarzy. Sześć miesięcy temu to właśnie stąd wyruszyli na misję, której głównym celem było wykonywanie zadań w ramach Stałego Zespołu Okrętów NATO Grupa 1 (SNMG-1). Atmosferę napięcia potęgowało opóźnienie we wpłynięciu okrętu do portu. Jednak gdy w końcu statek pokazał się na horyzoncie, wszystkie obawy zostały zapomniane. W powietrze wzbiły się balony i kwiaty, a nad tłumem unosiły się ręce i transparenty. Uśmiechy rozjaśniły twarze oczekujących, a słońce odbijało się od łez wzruszenia.

Kiedy marynarze postawili stopy na rodzimą ziemię i przemaszerowali wzdłuż nabrzeża, czekało ich długo oczekiwane spotkanie z bliskimi. Po wielu miesiącach rozłąki mogli wreszcie przytulić swoje stęsknione rodziny i najbliższych.