Konflikt o niewykorzystany lokal: Gdynia chce odzyskać budynek użytkowany przez Polskie Stowarzyszenie Morsko-Gospodarcze

Polskie Stowarzyszenie Morsko-Gospodarcze, związane ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości, nieodpłatnie korzystało z lokalizacji miejskiej położonej w sercu Gdyni. Po zakończeniu umowy, budynek nie powrócił do dyspozycji miasta, które zaczęło obciążać stowarzyszenie opłatą za korzystanie z miejsca bez formalnej zgody. Z uwagi na stale narastające zobowiązania finansowe, Gdynia rozważa podjęcie działań prawnych w tej sprawie.

Polskie Stowarzyszenie Morsko-Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ma na celu tworzenie i wdrażanie polityki morskiej harmonijnie współgrającej z ogólną strategią państwa w ramach III Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z interesem narodowym. Zaangażowanie stowarzyszenia obejmuje również działalność o charakterze polityczno-społecznym, mającą na celu odbudowę i dalszy rozkwit państwa polskiego poprzez kształtowanie życia społecznego na fundamencie nauki społecznej Kościoła.

Stowarzyszenie dokłada wszelkich starań aby badać i rozwiązywać współczesne problemy kraju. W ramach swojej działalności organizuje konferencje naukowe, takie jak ta zorganizowana na Jasnej Górze pod tytułem „W nurcie nauczania społecznego Kościoła Katolickiego. Współczesne problemy Polski w kontekście globalnym”.