Kandydaci Polski 2050 Szymona Hołowni z Pomorza skupiają się na aktywności regionalnej

Ugrupowanie polityczne Pomorskiego, Polska 2050 pod wodzą Szymona Hołowni, zakłada na swoich liście wyborczej kandydatów o silnych związkach z regionem. Kandydaci z tego ruchu sami przedstawili swoje cele i ambicje podczas śniadania prasowego, które odbyło się w czwartek, 21 września. Spotkanie to nie tylko służyło do zaprezentowania programu partii, ale również umożliwiło kandydatom opowiedzieć o sobie i swoich indywidualnych wizjach na przyszłość Polski.

Reprezentanci okręgów gdańskiego i gdyńsko-słupskiego wywodzący się z Polski 2050 to osoby głęboko zakorzenione w lokalnej społeczności. Na czołowych miejscach listy kandydatów do Trzeciej Drogi znajdują się takie postacie jak Agnieszka Buczyńska, Łukasz Kopeć, Bartosz Szmajchel oraz Wioleta Tomczak. Każdy z tych kandydatów miał okazję do osobistego przedstawienia się podczas spotkania z dziennikarzami, które miało miejsce 21 września.